Služby

MUDr. Tomáš Procházka

Neurolog, epileptolog, elektroencefalografista

MUDr. Tomáš Procházka převzal ordinaci v Palackého roce 2021.

Promoval (summa cum laude) na 2. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1999. Poté pracoval rok na interně v nemocnici v Obloukové a následně 4 roky na Klinice dětské neurologie ve Fakultní nemocnici Motol. Největší část profesního života ale strávil na neurologickém oddělení Nemocnice Na Homolce, kde pracoval od roku 2003. Byl členem týmu Centra pro epilepsie, Epileptologické monitorovací jednotky a několik let vedoucím lékařem Centra pro poruchy spánku. V rámci neurologie se specializuje především na konzervativní i chirurgickou léčbu epilepsií.

Dr. Procházka je ženatý a má tři děti. Poslouchá rock a čte beletrii. Snaží se hrát tenis. Hovoří česky, ale domluví se i anglicky.

Vzdělání, certifikace

  • 2. lékařská fakulta UK Praha - 1999
  • Specializovaná způsobilost v neurologii (ekvivalent II. atestace) - 2004
  • Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru neurologie (Česká lékařská komora) - 2006
  • Statut epileptologa (Česká liga proti epilepsii) - 2009
  • Funkční odbornost v elektroencefalografii (EEG)- 2012
  • Polysomnografie, spánková medicína (Česká spol. pro výzkum spánku a spánk. medicínu) - 2008
  • EEG v diagnostice epilepsie (EUREPA, European Epilepsy Academy, 2010), Belgian Sleep Medicine Course 2007, Univ. Of Munich Epilepsy Course 2003.

Publikace

Dr. Procházka je spoluautorem 16 PubMed indexovaných článků, autorem/spoluautorem dalších článků a kapitol v monografiích. Na odborných sjezdech přednesl více než 40 přednášek.

Přehled vybraných publikací zde. 

Poliklinika Palackého, Palackého 5, Praha 1 - Nové Město
Powered by Webnode
Create your website for free!