"Est. 2021. Not the best, but pretty good"

MUDr. Tomáš Procházka

N e u r o l o g i c k á  a  e p i l e p t o l o g i c k á  a m b u l a n c e  a  E E G    C e r e b r o v a s k u l á r n í   p o r a d n a ,   u l t r a z v u k   k a r o t i d  

Z důvodů organizačních, provozních a čerpání dovolené bude ordinace uzavřena: 

1.7. – 12.7.

29.7. – 2.8.

23.8. - 30.8.

Dle možností se budeme snažit reagovat na požadavky (recepty) zaslané na 

neurologie.prochazka@gmail.com

Děkujeme za pochopení

Poliklinika Palackého

Palackého 5, Praha 1 - Nové Město


         

3. patro schodiště B

 

Neurologická ambulance

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: 

111, 207, 211 a 213 (a 201)

Z kapacitních důvodů jsme nuceni omezovat příjem nových pacientů pojišťovny 201

 

 EEG          EpileptologieNeurosono - sono karotid

 Přijímáme nové pacienty. Žádanka od praktického lékaře není podmínkou, ale je vhodná. 

Pro objednání, termín a žádost o e-recept je možné použít mail: sestra.neuroprochazka@gmail.com

Kontakt

Tel.: 222 928 350 

Mobil: 604 346 190 

neurologie.prochazka@gmail.com  sestra.neuroprochazka@gmail.com

 

Poliklinika Palackého, Palackého 5, Praha 1 - Nové Město
Powered by Webnode
Create your website for free!